Please select appropriate device type

Dutch North Sea Emergency Medicine Conference

Venue

Hotel Zuiderduin

Zeeweg 52 
1931 CJ Egmond aan Zee 
+31 72 - 750 2000 
info@zuiderduin.nl 
www.zuiderduin.nl

Organization

Interactie Opleidingen

Horapark 9
6717 LZ Ede
+31 318 - 693 501 
info@interactiegroep.nl
www.interactiegroep.nl

We look forward to welcoming you!